Wednesday, May 22, 2024

Buy now

HOT 100 YOUNG HAITIANS: 2024 Registration

Enskri pou w antre kòm konpetitè

Previous slide
Next slide

*** LI AN KREYÒL *** Klike sou Drapo Ameriken an, epi apre klike sou Drapo Ayisyen an pou w ka li enfòmasyon sa an Kreyòl.

KONSÈNAN KONKOU A

HOT 100 YOUNG HAITIANS Haiti Open nan se yon konpetisyon dete anyèl ki bay jèn ayisyen an Ayiti, Etazini ak atravè mond lan yon opòtinite inik pou mete konpetans yo, pakou, travay, aspirasyon, ak reyalizasyon yo an vale. Konkou a valorize talan ayisyen nan tout domèn nan lavi epi li pèmèt patisipan ki gen aksè entegre rezo a devlope relasyon alontèm.  

Menm jan ak ane pase, gayan (yo) konkou 2024 la pral fè kouvèti edisyon ETE 30 jen nou an. Nou pral chwazi 5 finalis — 2 fanm, 2 gason, ak yon gayan pou kouvèti). Chak finalis pral resevwa de paj pèsonèlman pou yo anndan magazin nan ak yon seyans foto ak yon fotograf ki gen non. Finalis ki parèt sou kouvèti a ap resevwa yon kontra enfliyansè $4,000 pou yon ane pou ede pwomouvwa konpayi Haiti Open, Inc. Si de moun pataje kouvèti a, yo chak ap resevwa yon kontra $2000.

RÈG OFISYÈL
Konkou a ouvri pou gason ak fanm ant 18 a 40 an ki se ayisyen oswa ki se desandan ayisyen, kèlkeswa kote y ap viv. Ou pa bezwen yon abòne magazin nan pou antre, epi okenn acha nenpòt kalite pa nesesè.

Itilize imèl konkou a hot100@haitiopen.com si w gen pwoblèm ak fòm nan.

PRIM YO:
Kouvèti magazin
$4,000 Kontra Enfliyansè
Entèvyou ak magazin nan

DAT EMPÒTAN:
DELÈ POU ANTRE: 20 avril 2024
KÒMANSMAN VÒT YO: 24 avril 2024
FINISMAN VÒT YO: 8 me 2024
DINE REZOTAJ: 19 me 2024
EDISYON MAGAZIN: 30 jen 2024

2023 CONTEST (Last Year’s Contest)
2023 HOT 100 Interviews, HERE
2022 HOT 100 Magazine edition, PRINT / DIGITAL 
*all HOT 100 Finalists received an interview to discuss their skills, backgrounds, line of work, aspirations, accomplishments, etc.

2022 CONTEST (Two Years Ago)
2022 HOT 100 Interviews, HERE
2022 HOT 100 Magazine edition, PRINT / DIGITAL 
*all HOT 100 Finalists received an interview to discuss their skills, backgrounds, line of work, aspirations, accomplishments, etc.

DEADLINE TO ENTER

Days
Hours
Minutes
Seconds

SUBMISSION FORM

Fill out the application below and attach up to 4 photos of yourself.

The Search Is On!
Good luck!

Itilize imèl konkou a hot100@haitiopen.com si w gen pwoblèm ak fòm nan.

Official Sponsor

2022 H0T 100 - COVER

2023 H0T 100 - COVER

MIKABEN TRIBUTE EDITION